Privatumo politika

Slapukai

Naudodamiesi mūsų el. prekybos sistema Jūs sutinkate, kad tvarkant e-parduotuvę, fiksuojant sutrikimus serverio darbe, identifikuojant lankytoją, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. Taip pat naudojame „slapukus“ (angl. „cookies“), kas leidžia pateikti lankytojų interesams specialiai pritaikytą turinį ir išsaugoti parinkčių istoriją.

Privatumas

Yugen Tea elektroninės parduotuvės prekių užsakymo formoje prašoma pateikti asmeninę informaciją (nurodyti vardą ir pavardę, telefono numerį, gyvenamąją vietą, el. pašto adresą ir kita), kuri būtina Jūsų užsakymų administravimui. Siekiant užtikrinti apmokėjimų saugumą, apmokėjimų metu Jūs galite būti nukreipti į trečios šalies tinklalapius, atsakingus už saugų apmokėjimo atlikimą, kuriuose galioja tų tinklalapių privatumo politika. Elektroninės parduotuvės vadybininkai niekada neprašo nurodyti slaptos asmeninės informacijos (pvz: asmens kodų, slaptažodžių, banko kodų ir pan.). Pateikdami asmeninę informaciją Jūs kartu sutinkate ir leidžiate naudoti ir tvarkyti šią informaciją ir duomenis pateikiant Jums informaciją, norint susisiekti su Jumis verslo reikalais ar vidinei statistikai tvarkyti.

Elektroninės parduotuvės klientų asmens duomenys el. prekybos sistemoje saugomi 1 (vienus) kalendorinius metus nuo užsakymo atlikimo. Praėjus šiam laikotarpiui, kliento asmens ir užsakymų duomenys pašalinami iš duomenų bazės.

Lankytojų ir apie jų užsakymus surinkti duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo, tvarkomi laikantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo. Lankytojo asmeniniai duomenys gali būti panaudoti tik tuo atveju, jei mums reikėtų su juo susisiekti. Lankytojų el. pašto adresai gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, tik tuo atveju, jei klientai patys užsiregistruoja ir patvirtina pageidavimą gauti reklaminę informacija.

Kaip nustato ADATĮ 25 straipsnis, duomenų subjektas, pateikdamas duomenų valdytojui ar duomenų tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami. Duomenų valdytojas, gavęs duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu. Neatlygintinai tokius duomenis duomenų valdytojas teikia duomenų subjektui kartą per kalendorinius metus.